Bidrag kan sökas för vårens klämdagar, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Maxbeloppet per ansökan som kan beviljas är 30 000 kronor.

 • Så fungerar det

  För att få lovbidrag ska dessa kriterier vara uppfyllda:

  • Vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • Vara öppna för alla i målgruppen som vill vara med, oavsett kön och på lika villkor
  • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund
  • Ge stimulans och personlig utveckling
  • Vara en godkänd bidragsberättigad förening i Karlskrona kommun under minst ett år

  Sista ansökningsdag för ”klämdagar” och lov 2018 är:

  • 15 mars för Påsklov (vecka 14 efter påsk)
  • 15 mars för Valborg måndag 30 april
  • 15 mars för Kristi himmelsfärdsdagen torsdag 10 maj
  • 15 april för Sommarlov (v.25-v.33)
  • 15 september för Höstlov (v.44)
  • 15 november för Jullov


  Återrapportera efter projektet

  Har du beviljats bidrag måste du sedan göra en återrapportering till Karlskrona kommun om hur lovaktiviteten har gått. Senast 6 veckor efter att din aktivitet är avslutad behöver vi fått in den.

  I återrapporteringen ska det finnas uppgifter om vilka aktiviteter som genomförts, resultat av aktiviteterna enligt de villkor som finns för bidrag och antalet pojkar och flickor som deltagit i aktiviteten.

  Föreningar eller ideella organisationer som fått bidrag men som inte fullföljt planerad verksamhet, blir skyldiga att betala tillbaka bidraget. Det gäller också om återrapporteringen inte skickats in efter 6 veckor.

   

   

 • Det här behöver du

  I ansökan ska du beskriva följande:

  • Kontaktuppgifter till två personer i föreningen eller ideella organisationen
  • Aktivitetens innehåll och huvudsakliga målgrupp
  • Planerat start- och slutdatum
  • Planerad plats för aktiviteten
  • Hur målgruppen ska informeras om aktiviteten
  • Hur mycket bidragspengar du söker, max 30 000 kr/aktivitet
  • Vilka utgifter du beräknar för aktiviteten
  • Kontouppgifter om det blir aktuellt med utbetalning
  • Om det finns andra samarbetspartners med i aktiviteten

  Tänk på att:

  • Storleken på bidraget ska täcka de utgifter som finns för att hålla aktiviteten kostnadsfri för barn och unga
  • Bidraget är ett komplement till de bidrag som föreningen eventuellt redan får
  • Maxbeloppet per inskickad ansökan är 30 000 kronor
 • När får jag svar?

  Efter att du skickat in din ansökan får du en bekräftelse skickad till den e-postadress du skrivit i ansökan. När beslut tagits får du besked om detta via samma e-postadress.

  Ansökningar hanteras efter sista ansökningsdatum för respektive period.

  Bedömning av ansökan
  En helhetsbedömning görs av varje ansökan som kommer in. Om eller vad en förening eller ideell organisation beviljas i bidrag beror på flera faktorer. I regel söks det för mer i bidrag än vad som finns att fördela och en prioritering kan behövas mellan olika ansökningar.

  Prioriteringar kan vara:

  • Geografisk spridning i kommunen
  • Brett utbud mellan idrott, fritids- och kulturföreningar
  • Aktiviteter som riktar sig till allmänheten och inte bara till föreningens egna medlemmar
  • Aktiviteter öppna för både flickor och pojkar
 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Till ansökan om lovbidrag Återrapportering - bidrag för lovaktiviter