onsklockstapelnwebb.jpg

Har du något evenemang, aktivitet eller en verksamhet som lyfter världsarvet Örlogsstaden Karlskrona? Företag, föreningar och organisationer bidrar till programmet på olika platser i kommunen. Det kan vara evenemang som till exempel utställningar, föreläsningar eller upplevelser i världsarvet.

Årets tema är "Det levande världsarvet - då, nu och imorgon". Var med i vår gemensamma satsning där Karlskrona kommun tar fram ett program och marknadsför världsarvsdagarna 2019.

Vill du också vara med?


Anmäl dig senast den 31 maj

Anmälan världsarvsdagar

Kommer det att krävas föranmälan för att delta?

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun