Karlskrona kommun planerar just nu för nya träffar där Karlskronabor utbildas till ambassadörer för stadens världsarv. I samarbete med Marinmuseum, Blekinge museum och Visit Karlskrona får framtida ambassadörer möjlighet att ta del av Örlogsstaden Karlskronas historia, samtid, framtid och dess besöksmål.

Kursinnehåll:

 • Historia från tiden då Karlskrona grundlades
 • Att arbeta med världsarv i Sverige
 • Världsarvet – balansen mellan bevarande och utveckling
 • UNESCO’s världsarv
 • Utblickar i världen från världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap
 • Världsarvet som näringslivsmotor
 • Hållbar utveckling, Agenda 2030
 • Biosfärområdet Blekinge Arkipelag och ARK56
 • Diskussion om sambandet mellan turism, ekonomi och hållbarhet
 • Vad händer sen? Möjligheter till fortsatt engagemang
 • Busstur i världsarvet med besök på Lindholmen
 • Gemensam lunch
 • Båttur – Befästningar till havs

Ambassadörsutbildningen planeras i enlighet med gällande covid-19-restriktioner och kursinnehållet kan komma att förändras. Datum för utbildningen sätts under våren.