Karlskrona kommun har lånat en cykelpump för att låta dig som cyklist testa hur den fungerar. Pumpen heter CanAir och är en automatisk pump till skillnad från Karlskronas äldre pumpar. Om driftpersonalen och du som cyklist tycker att den fungerar bra så är tanken att successivt byta ut de äldre pumparna mot den nya modellen under 2020.

Cykelpumpen finns på på Landbrogatan vid Hoglands Park.

Vad tycker du om cykelpumpen?

Så använder du pumpen

 • Instruktioner

  1. Ta reda på vilken ventil du har och vilket av de två munstyckena på pumpens huvud som du ska använda. Du kan välja mellan två munstycken utifrån vilken ventil du har på ditt cykeldäck. Om du har en bilventil så använder du det större munstycket och för övriga ventiler det mindre. Om du har en racerventil så glöm inte att skruva lös den översta delen på ventilen. Släpp gärna lite på nuvarande tryck i däcket innan du fäster pumpens munstycke på ventilen. 

  2. Fäst munstycket vid ventilen. Se till så att det lilla handtaget och munstycket är i nedfällt läge när du ska fästa det på din ventil. Då är munstycket öppet. Tryck försiktigt ventilens munstycke så att det sluter runt. Fäll sedan det lilla handtaget i upprätt läge. Nu är munstycket slutet runt ventilen och du kan börja pumpa.

  3. Dags att pumpa. Tryck på den gröna knappen. Nu pumpas ditt däck. Vid cirka två kilo slås luften automatiskt av. Om du vill ha mer luft än så får du trycka en gång till. Du kan släppa den gröna knappen när helst du önskar. Då slås luften också av.

  4. Fäll ner det lilla handtaget på pumpens munstycke och lossa försiktigt munstycket från ventilen. Så, nu är du klar.

  Bildinstruktioner finns på plats på pumpen.