Trafikregler

 • Cyklister ska om möjligt hålla sig på höger sida och använda cykelbanor eller cykelvägar.
 • Vid väjningsplikt ska du i god tid sakta ner eller stanna och endast köra när det kan ske utan fara eller hinder.  
 • Övergångställe är för gångtrafikanter, om cyklisten vill använda övergångstället trafiksäkert bör den kliva av cykeln och gå över. Cyklisten har annars väjningsplikt mot både gående och fordon.
 • Cykelpassage är vägmarkeringar som uppmärksammar trafikanter att cykelväg korsar körbanan, cyklister har däremot väjningsplikt mot fordon på körbanan.
 • Cykelöverfart är vägmarkeringar och vägskylt som uppmärksammar fordon på körbanan att de har väjningsplikt mot cyklister som korsar.

 • Gångfartshastighet och väjningsplikt mot gående gäller på gågata och gångfartsområde.

 • Tecken bör ges i god tid vid sväng. Vänstersvängar på körbana görs säkrast genom att kliva av cykeln och leda cykeln på ett övergångställe när trafiken lugnat sig.

Vilka regler gäller för din cykel?

Krav som ställs på cykeln och dess utrustning:

 • Ringklocka
 • Broms
 • Vit eller gul framlykta och röd baklykta.
 • Röd reflex bak och vit reflex fram. Vit eller orangegul reflex åt sidorna.
 • Barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.
 • Elcykel ska ha en motor på max 250 watt och en maxhastighet på 25 km/h.

Vad gäller för elscootrar och andra typer av nya cyklar?

 • Fordon likt elscooter, hoverboard, segway, elektrisk skateboard och elektrisk enhjuling klassas som cykel utan vev- eller trampanordning vid maxhastighet på 20 km/h och en motor på maximalt 250 watt. Överstiger fordonet dessa krav är den inte körduglig i trafik såvida den inte möter kraven för moped klass II.
 • Då fordonet klassas som cykel så gäller samma utrustningskrav och trafikregler som för cykel.

Läs mer på Transportstyrelsens sida om trafikregler för cykel.