De långsiktiga målen har brutits ner till ett delmål för perioden fram till 2016 som innebär att minst 10 procent av kommuninvånarna ska cykla till arbete eller skola, 50 procent av invånarna ska tycka Karlskrona är en bra cykelkommun och risken att skadas i trafiken ska minska med 10 procent.

I Karlskrona kommun finns idag drygt tio mil cykelvägar, cykelbanor och cykelfält. Det finns ett vägvisningssystem för de prioriterade cykelvägarna.

Hela Karlskrona tätort, från centrum på Trossö till de norra delarna i Bastasjö, ligger inom tio kilometers cykelavstånd. Sträckan tar omkring 30 minuter att cykla.

Sju procent av kommuninvånarna i Karlskrona använder cykeln som färdsätt. I de närliggande städerna Kalmar och Växjö cyklar runt 20 procent.

Nästan hälften av kommuninvånarna väljer bilen på resor som är kortare än fem kilometer medan 12 procent cyklar samma sträcka. Om avståndet är 5-10 kilometer använder 76 procent bilen och 13 procent cykeln.

Cykelstrategi 2030 Etapp 2018-2021.pdf