Under två valfria veckor under hösten har deltagande skolor i årskurs F-6 samlat så många poäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

Syftet med utmaningen Gå och cykla har varit att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

Utmaningen Gå och cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern och Karlskrona kommun har deltagit aktivt i utmaningen. Vi har nämligen uppmuntrat elever att gå och cykla till skolan lite extra genom att berätta att vi kommer att dela ut egna lokala priser till de deltagande klasserna i tävlingen.