Karta

I Karlskrona kommun finns i dag drygt tio mil cykelvägar, cykelbanor och cykelfält. Här kan du se kommunens cykelvägar på karta.

Cykelvägar i Karlskrona, 5,9 MB, pdf

Cykelkarta (webbversion)

Cykelparkering

Cyklar får parkeras överallt så länge det inte finns något vägmärke som säger annat. Tänk på att parkera cykeln så att den inte är i vägen för andra trafikanter och tänk på synskadade och personer med funktionsnedsättning. Parkerar du på gångbanan måste du se till att cykeln inte är ett hinder.  Karlskrona kommun rekommenderar att använda cykelställ så långt det är möjligt, då har du också möjlighet att låsa fast din cykel.

Karta över cykelparkeringar i Karlskrona, 314 kB, pdf.

Här kan du läsa mer cykelparkering och övrig parkering och trafik.

Cykelpumpar

Det finns tre automatiska cykelpumpar placerade i anslutning till cykelstråk och mobilitetspunkter på och i anslutning till Trossö. Pumparna är automatiska och fungerar till alla cykelventiler. Du hittar pumparna längs Landbrogatan vid Hoglands park, vid elfordonspoolen intill aspöfärjan, och vid Bergåsa station.

Så använder du pumpen

 • Instruktioner

  1. Ta reda på vilken ventil du har och vilket av de två munstyckena på pumpens huvud som du ska använda. Du kan välja mellan två munstycken utifrån vilken ventil du har på ditt cykeldäck. Om du har en bilventil så använder du det större munstycket och för övriga ventiler det mindre. Om du har en racerventil så glöm inte att skruva lös den översta delen på ventilen. Släpp gärna lite på nuvarande tryck i däcket innan du fäster pumpens munstycke på ventilen. 

  2. Fäst munstycket vid ventilen. Se till så att det lilla handtaget och munstycket är i nedfällt läge när du ska fästa det på din ventil. Då är munstycket öppet. Tryck försiktigt ventilens munstycke så att det sluter runt. Fäll sedan det lilla handtaget i upprätt läge. Nu är munstycket slutet runt ventilen och du kan börja pumpa.

  3. Dags att pumpa. Tryck på den gröna knappen. Nu pumpas ditt däck. Vid cirka två kilo slås luften automatiskt av. Om du vill ha mer luft än så får du trycka en gång till. Du kan släppa den gröna knappen när helst du önskar. Då slås luften också av.

  4. Fäll ner det lilla handtaget på pumpens munstycke och lossa försiktigt munstycket från ventilen. Så, nu är du klar.

  Bildinstruktioner finns på plats på pumpen.