En jury kommer att utse högst sex konstnärer för medverkan med ett till två verk var. Kriterier som juryn kommer att bedöma utifrån är idéhöjd, nyskapande, konstnärlig kvalitet samt genomförbarhet. 
Var och en av de utvalda konstnärerna premieras med ett arvode på 10 000 kronor (exklusive moms) samt ett exemplar av boken ”The Overview”. 
Ersättningen inkluderar arvode och utställningsersättning enligt Mu-avtalet kategori 4. 
 
Juryn består av:  
Torun Ekstrand, konstutvecklare, Konst i Blekinge,  
Malin Törnquist, projektledare, Paraply Produktion,  
Max Dager, kultur och upplevelsechef, kultur och fritidsförvaltningen 
Terje Viblom Pedersen, turistchef, Visit Karlskrona,  
Ingemar Lönnbom, kulturjournalist, Blekinge Läns Tidning,  
Sandra Penzo, projektledare, Föreningen Ung Styrka  
Alina Minkova, projektledare, Carl International Film festival  
två barn från Tullskolans Fritidshem 

Människans avtryck på Karlskrona 
Du som kreatör behöver vara bosatt, vara verkande eller ha annan anknytning till Karlskrona kommun. Det gäller att skapa något nytt eller anmäla ett tidigare producerat verk som passar in och som har anknytning till eller reflekterar över mänskliga avtryck på naturen, kulturen eller det själsliga Karlskrona.  
 

Förslag senast den 10 augusti 
Senast den 10 augusti kan dmejla in ett foto på ditt förslag tillsammans med en kort motivering, eventuellt ett urval bilder av tidigare verk.  

Mejla ditt förslag till: 
birgitta.goransson@karlskrona.se 

 
De bidrag som valts ut kommer att avfotograferas av en professionell fotograf för att bilden ska klara en uppförstoring. Bilden monteras på en monter med måtten 2300 x 1100 millimeter. Bilden presenteras i så kallad dibond teknik, om inte annat överenskommits. Även ljudinstallationer och tredimensionella former kan vara möjliga, om det fungerar på plats med säkerhet och teknik i det offentliga rummet. Efter utställningens slut återgår utskriften av konstverket till konstnären. 

För frågor kontakta: 

Birgitta Göransson 
birgitta.goransson@karlskrona.se 
0455 – 30 34 27