Lokala konstverk är en del av fotoutställningen the Overview Effect

Under sommaren 2020 har medborgare och besökare kunnat ta del av fotoutställningen the Overview Effect på sju olika platser i Karlskrona. Nu har utställningen flyttat till Stortorget, där den kommer att finnas till och med den 1 november. 

Fram till mitten av augusti gavs lokala konstnärer möjlighet att medverka i the Overview Effect. Detta genom att skicka in ett fotografi på ett av sina verk eller installationer som på ett kreativt sätt handlar om människans avtryck på naturen, kulturen eller det själsliga Karlskrona. En jury har nu utsett sju bidrag som tilldelas 10 000 kronor var samt ett exemplar av boken ”The Overview”. Fotona är också en del av utställningen på Stortorget.

De utvalda konstnärerna är Adrian Gudinge, Ola Åkeborn, Johan Stenbeck, Malin Mena, Karolina Bång, Anders Kappel och Inga Grimm.

– Gemensamt för de sju är deras nyskapande idéer och höga kvalitet. Sen är alla verken väldigt olika, säger Max Dager, kultur- och upplevelsechef på Karlskrona kommun.

Läs mer: Människans avtryck på Karlskrona i sju olika verk