Bildspel evenemangsbilder

Bibliotek

På biblioteket är det gratis att låna böcker och det kostar inget att skaffa lånekort. Du kan komma in och få lästips, låna en dator eller läsa tidningen. I Karlskrona finns ett huvudbibliotek och flera mindre bibliotek samt skolbibliotek. 

Bibliotekets utbud, öppettider, adresser och lånevillkor.

Evenemang

Aktuella evenemang, aktiviteter och annat som är på gång i Karlskrona hittar du i evenemangskalendern på Turistbyråns webbplats visitkarlskrona.se. Här finner du bland annat utställningar, musik, film, teater, föreläsningar, visningar, barn- och familjeprogram.

Sök evenemang i kalendern på visitkarlskrona.se

5615 Karlskrona kulturarkipelag

Mellan den 30 juni och 19 augusti kan du besöka 5615 Karlskrona kulturarkipelag. Upplev sommarteater, musik och andra evenemang mitt i skärgården.

Läs mer om 5615 Karlskrona kulturarkipelag

Konst och utställningar

Karlskrona konsthall är en mötesplats där du kan uppleva samtida konst inom olika uttrycksformer och ta del av spännande utställningar. 

Karlskrona konsthall

Bidrag till kulturverksamhet

Kulturbidragen ska stimulera lokala aktörer och ideella kulturföreningarnas verksamhet inom Karlskrona kommun. Ett kulturliv med mångfald, god kvalité och plats för både amatörers skapande och professionella kulturarbetares medverkan.

Läs mer om kulturbidrag

Konstnärlig gestaltning

I Karlskrona används den så kallade 1 %-regeln, det vill säga att en procent av kostnaderna för nybyggnader, om- och tillbyggnader av kommunens lokaler ska användas till konstnärlig gestaltning.

Pågående, färdigställda och kommande gestaltningar 

Barn och unga

Det finns många platser för dig som är ung att umgås med kompisar och många möjligheter att hålla på med dina intressen.

Läs mer om Kulturskolan, fritidsgårdar och mötesplatser

Kulturskolan

Vill du lära dig mer om konst och musik? Kanske lära dig spela ett instrument, sjunga, dansa eller spela teater? Kulturskolan är en kreativ verksamhet där barn och ungdomar får möjlighet att utveckla sina intressen.

Läs mer om kulturskolan i Karlskrona.