Du kan motionssimma i Karlskrona simhall eller Rödeby simhall. Minst två banor i den stora 25-meters bassängen är alltid reserverad för motionssim. På tiderna för motionssimning finns särskilda snabb-banor.

Bassänger för bad och träning

I Karlskrona simhall är 25-metersbassängen 1,20 meter djup på den grunda delen och 4,0 meter i den djupaste delen av bassängen. Temperaturen i vattnet är 26,5-27,5°C.
Rödebysimhall har en 25-metersbassäng. Temperaturen i vattnet är på 28-29°C och bassängen är 0,90-1,80 meter djup.
Under sommaren är utebadet öppet och 25-metersbassängen har 26 grader i vattnet. Bassängen är 0,90-3,40 meter djup.

Vid frågor om simteknik och simskolor för vuxna kontakta Karlskrona
simsällskap.
info@karlskronasimsällskap.se

Motionssim

 • Motionssimning

  Vid familjebad i stora bassängen finns oftast två banor för motionssimning. På tiderna för motionssimning finns särskilda snabb-banor.

  Måndag
  Motionssimning kl. 06.00-08.00 
  Motionssimning kl. 20.30-22:00

  Tisdag
  Motionssimning kl. 09.00-12.30  
  Motionssimning kl. 16.00-18.00 (två banor)
  Motionssimning kl. 20.00-22.00

  Onsdag
  Motionssimning kl. 06.00-09.00 (4 banor 08.00-09.00) 10/6 7:00-9:00
  Motionssimning kl. 10.00-12.30 (11.45-12.30 fem banor)
  Motionssimning kl. 16.00-18.00 (delad bassäng med familjebad)
  Motionssimning kl. 20:30-21:30 endast 20/5-10/6

  Torsdag
  Motionssimning kl. 06.00-08.00 (sex banor) 
  Motionssimning kl. 10.00-12.30 
  Motionssimning kl. 18.00-20.00 
  18/6 anläggningen stänger 14:00

  Fredag
  Motionssimning kl. 06.00-08.00 
  Motionssimning kl. 18.00-21.00 (två banor)
  19/6-21/6 är anläggningen stängd Glad Midsommar

  Lördag
  Motionssimning kl. 12.30-15.30 (två banor) 

  Söndag
  Motionssimning kl. 12.00-15.30 (två banor)

  För mer information kontakta receptionen på telefon 0455-30 34 11.

 • Bassäng Rödeby simhall

  Måndag
  Familjebad/Motion kl. 16.00-19.00
  Motionssimning kl. 19.00-21.30

  Onsdag
  Familjebad/Motion kl. 18.30-20.00
  Motionssimning kl. 20.00-21.30

  Fredag
  Familjebad/Motion kl. 16.00-20.00

  Söndag
  Familjebad/Motion kl. 10.30-15.30

  Vid familjebad är det motionssimning i mån av plats.

  För mer information kontakta receptionen 0455-30 34 01