Projektet har genomfört en mängd olika aktiviteter. Det har varit allt från språkcafé, studiecirklar i matlagning, svenska språket, utflykter, utomhusbio, Afrikansk afton, kräftskiva, musikkvällar med mera. 

Det har varit ett framgångsrikt och spännande år där många samarbeten och vänskaper växt fram.

Vi fortsätter att bygga en hållbar gemenskap tillsammans


Holmsjö i våra hjärtan

Facebooksidan ”Holmsjö i våra hjärtan” kommer att finnas kvar.

Hjälp till att bidra med information och fortsätt skapa delaktighet på orten för att Karlskrona ska fortsätta utvecklas till en ännu mer öppen och välkomnande kommun.

Följ aktiviteterna för Holmsjö i våra hjärtan på Facebook

Jämjö i våra hjärtan

Facebooksidan ”Jämjö i våra hjärtan” kommer att finnas kvar fram till och med september 2020 på grund av att aktiviteter har skjutits fram. Här får du information om när aktiviteterna kommer att genomföras.

Fälj aktiviteterna för Jämjö i våra hjärtan på Facebook

Följ alla aktiviteter


Evenemangskalendern på Visit Karlskrona

Integrationscentrum på Facebook

Karlskrona kommun på Facebook

Utvärdering av projektet I våra hjärtan

När projekten Holmsö i våra hjärtan och Jämjö i våra hjätan avslutades genomfördes en enkät på vardera ort för att utvärdera projektet.

Gemensamt i båda utvärderingarna är att ortsborna upplever att samhället har blivit mer välkomnande och att man har fått en ökad kunskap om andra kulturer. Nöjda ortsbor vill ha en fortsättning och uppskattar att "kommunen kommer till oss".

Totalt har 2 352 personer deltagit i olika aktiviteter och av dem var 469 utrikesfödda.

Båda projekten har samverkat med Kungsmarkens fokus.

Utvärdering av Holmsjö i våra hjärtan (ortsbor)

Här kan du läsa enkätresultaten för Holmsjö.

Utvärdering av Jämjö i våra hjärtan (referensgrupp)

Här kan du läsa enkätresultaten för Jämjö.