Webb_ivarahjartan_11231629-hands.jpg

Vi bygger en hållbar gemenskap tillsammans


Hela orten är med och skapar mötesplatser och aktiviteter där alla kan delta. Olika aktiviteter som till exempel föreläsningar, utställningar, trivselaktiviteter, idrotter och studiecirklar kommer att genomföras för att öka kunskapen om andra länders kulturer, och för att människor med olika bakgrunder ska kunna träffas och lära känna varandra.

Vill du vara med och skapa ett samhälle där alla trivs och känner sig välkomna? Nu kan du bidra till en ökad gemenskap och delaktighet på din ort.

Välkommen med dina idéer och att delta i aktiviteterna


Holmsjö i våra hjärtan

Mycket är på gång i Holmsjö och det pågår flera aktiviteter tillsammans med lokala företag, skolan och föreningar. Några exempel är Lek och lär, svenskakurs, företagsfrukostar och utställningar.

Vill du vara med på aktiviteter? Har du idéer om inkludering och vad som kan göra Holmsjö till ett ännu mer välkomnande samhälle att bo och leva i? Då är du välkommen att kontakta projektkoordinatorn för Holmsjö i våra hjärtan.

Följ aktiviteterna för Holmsjö i våra hjärtan på Facebook

Jämjö i våra hjärtan

I Jämjö pågår arbetet med att starta upp olika aktiviteter som till exempel språkkafé och konstutställning. Samarbeten med skolan och olika föreningar är också igång för att utveckla fler aktiviteter och mötesplatser.

Vill du delta i aktiviteter? Har du idéer och vill vara med i arbetet med att göra Jämjö till ett ännu mer inkluderande och välkomnande samhälle att leva och bo i? Då är du välkommen att kontakta projektkoordinatorn för Jämjö i våra hjärtan.

Fälj aktiviteterna för Jämjö i våra hjärtan på Facebook

Följ alla aktiviteter


Evenemangskalendern på Visit Karlskrona

Integrationscentrum på Facebook

Karlskrona kommun på Facebook