Att finnas till hands skapar trygghet

Tillsammans arbetar vi för att skapa trygghet och finnas till hands för våra ungdomar i olika situationer som kan uppstå i centrum en fredag- eller lördagskväll. Det ska vara lätt att få kontakt med en vuxen om man behöver hjälp eller bara vill prata en stund. Som tack för insatsen får föreningen 2 000 kronor till sin verksamhet.

Hur går nattvandringen till?

Varje fredag och lördag mellan maj och september, planeras för att minst fyra personer nattvandrar. När det är lönehelger med datum 25 och 27, skolavslutning och större arrangemang i centrum samlas ni klockan 22.30 och nattvandrar till klockan 03.30. Övriga helger nattvandrar ni mellan klockan 20.30-01.30. Ni träffas i IOGT-NTO:s lokal på Ölandsgatan 16, där ni får låna likadana jackor och ryggsäckar(lämnas tillbaka efter passets slut). Telefoner hämtas ut (och lämnas tillbaka) på polisstationen.

Lämna rapport efteråt

När vandringen är slut måste de som varit med fylla i en rapport. Där anges vilken förening och vilka personer som nattvandrat och hur natten varit. Rapporten måste fyllas i för att ersättningen ska betalas ut till föreningen. 

Rapporten hittar du här nedan. 

Ersättning till föreningen

Föreningarna får 2 000 kronor per natt om minst fyra personer nattvandrar. Kommer tre personer betalas 1 500 kronor ut och vid färre deltagare ställs nattvandringen in. Ersättning betalas ut till föreningen och aldrig till enskilda personer. Utbetalningarna sker vid tre tillfällen; i slutet av juni, augusti och oktober månad.

Hur anmäler jag föreningen?

Du anmäler din förening via knappen nedan. Där fyller du i kontaktuppgifter och vilka tider ni kan nattvandra. Datumen för nattvandring är utfördelade till de föreningar som har lämnat in intresseanmälan. Det går bra att ställa sig som reserv, vilket innebär att man blir kontaktad om man kan ställa upp när någon annan förening har fått förhinder.

När får jag svar?

Först får du en bekräftelse via e-post att vi tagit emot din anmälan. Så snart som möjligt får du besked om vilka helger din förening fått.