Bidrag kan sökas för kostnadsfria aktiviteter som sker under sommarlovet. Maxbeloppet per ansökan som kan beviljas är 23 000 kronor.

Ansökan för sommarlovet 2019 är nu stängd. 

 • Så fungerar det

  För att få lovbidrag ska dessa kriterier vara uppfyllda:

  • Vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • Vara öppna för alla i målgruppen som vill vara med, oavsett kön och på lika villkor
  • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund
  • Ge stimulans och personlig utveckling
  • Vara en godkänd bidragsberättigad förening i Karlskrona kommun under minst ett år


  Sista ansökningsdag för aktiviteter under sommarlovet är 15 maj.


  Återrapportera efter projektet

  Har du beviljats bidrag måste du sedan göra en återrapportering till Karlskrona kommun om hur lovaktiviteten har gått. Senast 6 veckor efter att din aktivitet är avslutad behöver vi fått in den.

  I återrapporteringen ska det finnas uppgifter om vilka aktiviteter som genomförts, resultat av aktiviteterna enligt de villkor som finns för bidrag och antalet pojkar och flickor som deltagit i aktiviteten.

  Föreningar eller ideella organisationer som fått bidrag men som inte fullföljt planerad verksamhet, blir skyldiga att betala tillbaka bidraget. Det gäller också om återrapporteringen inte skickats in efter 6 veckor.

   

   

 • Det här behöver du

  I ansökan ska du beskriva följande:

  • Kontaktuppgifter till två personer i föreningen eller ideella organisationen
  • Aktivitetens innehåll och huvudsakliga målgrupp
  • Planerat start- och slutdatum
  • Planerad plats för aktiviteten
  • Hur mycket bidragspengar du söker, max 23 000 kr/aktivitet
  • Vilka utgifter du beräknar för aktiviteten
  • Om det finns andra samarbetspartners med i aktiviteten

  Tänk på att:

  • Storleken på bidraget ska täcka de utgifter som finns för att hålla aktiviteten kostnadsfri för barn och unga
  • Bidraget är ett komplement till de bidrag som föreningen eventuellt redan får
  • Maxbeloppet per inskickad ansökan är 23 000 kronor
 • När får jag svar?

  Efter att du skickat in din ansökan får du en bekräftelse skickad till den e-postadress du skrivit i ansökan. När beslut tagits får du besked om detta via samma e-postadress.

  Ansökningar hanteras efter sista ansökningsdatum.

  Bedömning av ansökan
  En helhetsbedömning görs av varje ansökan som kommer in. Om eller vad en förening eller ideell organisation beviljas i bidrag beror på flera faktorer. I regel söks det för mer i bidrag än vad som finns att fördela och en prioritering kan behövas mellan olika ansökningar.

  Prioriteringar kan vara:

  • Geografisk spridning i kommunen
  • Brett utbud mellan idrott, fritids- och kulturföreningar
  • Aktiviteter som riktar sig till allmänheten och inte bara till föreningens egna medlemmar
  • Aktiviteter öppna för både flickor och pojkar
 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Återrapportering sommarlovsbidrag 2019