Mål och syfte

Elitidrottsrådet jobbar för att få fler elitidrottslag och elitidrottare i Karlskrona. Rådet jobbar även för att studenter på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och gymnasieelever som vill satsa på sin idrott ska få möjligheter att träna och utvecklas.

Karlskrona ska vara en föregångare inom elitidrott beträffande samverkan och kommunikation mellan idrottsgrenar, tränare och talanger, bland annat genom talang- och tränarträffar. Skolor, gymnasium och högskolor skall vara delaktiga i denna satsning.

Elitidrottsrådet utses av kommunen, med utgångspunkt i specialidrottsförbundens riktlinjer och kriterier för elitidrott. Blekinge idrottsförbund och SISU-idrottsutbildarna är rådgivare för Elitidrottsrådet.

Kriterier idrottsrådet, pdf, 77 kB

Team Karlskrona

En del i Elitidrottsrådets arbete är att utse idrottare till Team Karlskrona. Målet med Team Karlskrona är att uppmuntra och lyfta fram duktiga idrottare som kan verka som positiva förebilder för idrottande barn och ungdomar. 

Team Karlskrona ska verka för att stärka den lokala elitidrotten och göra kommunen mer attraktiv. Karlskrona ska vara en föregångare inom elitidrott gällande samverkan och kommunikation mellan idrottsgrenar, tränare och talanger.

Medlemmarna i Team Karlskrona ska uppfylla en rad kriterier. Till exempel ska idrottarens idrott eller gren tillhöra Riksidrottsförbundet och föreningen som man företräder ska ha sin verksamhet i Karlskrona kommun.

Idrottarna ska också vara uttagna i landslaget eller ha nått internationella topplaceringar i sin idrott.

Kriterier Team Karlskrona, pdf, 16 kB

 • Medlemmar i Team Karlskrona 2021

  Fäktklubben Chapman

  Axel Mattsson
  Linn Löfmark

  Carlskrona Squashklubb

  Teo Carleke
  Nanna Carleke

  Orienteringsklubben Orion

  Tilda Johansson
  Anton Johansson
  Olexander Kratov