Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittspridning av coronavirus och hålla avstånd till varandra.