bio.jpg

Varför skolbio?

Skolbio bedrivs av Karlskrona kommun sedan hösten 2017 där barn och unga ser film på biograf under skoltid. Filmerna är särskilt utvalda för att passa in i läroplanen och anpassade främst för mellanstadiet och högstadiet.

Barn och ungdomar är stora konsumenter av rörlig bild. Därför är det viktigt att skolan tar upp filmen i undervisningen och berättar om den, diskuterar mediets språk och innehåll och barns och ungdomars relation till det. Biobesöket är ett utmärkt sätt att bedriva undervisning. Filmen är oslagbar som ingång till diskussioner om jämställdhet, rättvisa och demokrati. Film kan främja integration och vara en metod i arbetet med de globala målen samt barnkonventionen.

Om du har frågor kontakta:

Suzanne Eklöf, Karlskrona kommun 
Telefon: 0455-30 34 24
E-post: suzanne.eklof@karlskrona.se