Varför skolbio?

Skolbion är en gemensam satsning av Karlskrona kommun, Region Blekinge och Svenska Filminstitutet. Målet med är att alla barn och ungdomar ska få tillfälle att se kvalitetsfilm på en riktig biograf under skoltid.

Film kan både berika och underlätta undervisningen i skolan. Det är ett pedagogiskt hjälpmedel och kan användas som utgångspunkt för en diskussion eller som start på ett ämnesområde för att väcka intresse och engagemang.

Filmerna passar från årskurs F upp till gymnasiet. Skolbio är gratis och busstransport kan erbjudas för de skolor som har långt till biografen.

Aktuell skolbioperiod

En ny skolbioperiod är nu öppen för de klasser som ännu inte varit på skolbio. Främst har följande skolor förtur till platserna:

  • Sturköskolan
  • Strömsbergs friskola
  • Holmsjö skola
  • Tving skola
  • LKC
  • Spandelstorpskolan
  • Rosenholm
  • Svettpärlan
  • Piggelinen

Bokning

Du som lärare anmäler antal elever och medföljande vuxna. Alla elevgrupper måste åtföljas av minst en vuxen per 15 elever när det gäller grundskoleklasser. Gällande gymnasieelever räcker det med en medföljande vuxen per grupp.

Avbokning

Avbokning för fler än fem personer ska ske minst sju dagar i förväg till ovanstående mejladress. Vid senare avbokning debiteras skolan för antalet bokade platser. Eventuell extra kostnad för sen avbokad busstransport kan också tillkomma.

Åldersgräns

Skolbio gäller från förskola upp till gymnasiet. Den åldersgräns som Statens medieråd sätter gäller endast vid öppna visningar på bio och inte slutna skolbiovisningar.

Kontakt skolbiosamordnare

E-post: skolbio@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 34 24 eller 0455-30 34 23.

Filmer under hösten 2019 

Det finns passande filmer för barn och unga från förskoleklass upp till högstadiet och gymnasiet. Ta gärna del av filmhandledningar som finns till de flesta filmerna och integrera filmupplevelsen i undervisningen.

Inom kort kommer aktuella filmer för höstterminen att presenteras här.