Anmälan 

Kurskatalogen öppnas den 16 december med de lediga platserna för vårterminen 2021

Vill du börja på Kulturskolan gör du det enkelt i vår kurskatalog här på webben. 

Boka kurs

När går det att söka till Kulturskolan?

Du ansöka om plats på Kulturskolan från det år ditt barn fyller:
6 år bild, musikterapi (FMT)
7 år drama/teater, dans, sjunga i kör
8 år Upptakten
9 år film, spela instrument
11 år rock
12 år solosång
13 år glas och form

Upptakten

Om ditt barn funderar på att börja spela ett instrument är Upptakten en bra introduktion på Kulturskolan från det år barnet fyller 8 år. Under vårterminen i årskurs 1 får alla barn i Karlskrona kommun ett erbjudande per post att inför årskurs 2 söka den förberedande verksamheten.

Upptakten består av fyra inriktningar:

 • Stråk (fiol, cello, kontrabas).
 • Bleckblås (trumpet, trombon, horn, baryton).
 • Träblås (klarinett).
 • Blockflöjt (blockflöjt).

Upptaktens ämnesplan.pdf

Våra kurser

 • Bild och form

  Bildverksamheten bjuder på skapande i olika material med inriktning på konst, form och design.

  Vi arbetar med olika teman och tekniker som teckning, måleri, skulptur, keramik och grafik. Du utvecklar ditt eget bildskapande genom att testa gränserna för ditt uttryck och din kreativitet.

  Från 6 år.

  Bild ämnesplan.pdf

 • Glaskurs

  Du kommer under åtta tillfällen att jobba med olika glastekniker i Glastornet Studioglashytta i Nättraby.

  Du kommer att få prova på fusing, vilket innebär att man smälter ihop planglas till fat, skulptur och smycken. Du får prova på glasblåsning, glasskulptering och att sandgjuta i glas.

  Från 13 år.

  Glas ämnesplan.pdf

 • Dans

  Inom dansen tränas människans kropps- och rumsuppfattning. 

  Undervisningen innefattar grundläggande dansträning i både klassiska och  moderna tekniker och genrer. Vi ordnar regelbundet framträdanden i dans och samarbeten med musik-, teater- och bildverksamheten på Kulturskolan.

  Från 7 år.

  Dans ämnesplan.pdf

 • Drama och teater

  Teater utvecklar samspel och sociala färdigheter och stärker självförtroendet.

  Vi arbetar med allt från improvisation och dramaövningar till mim-  och talteater. Eleverna sin fantasi och kreativitet, samtidigt som de får möjlighet att ge uttryck för och gestalta sina tankar och känslor. 

  Från 7 år.

  Dockteater

  Dockteater är en bred konstart. Grundprincipen är att gestalta och berätta med ting. Ett finger kan bli en kung, en träbit kan bli en hund, en siluett kan vara en animerad skugga.

  På Kulturskolan går vi igenom både tillverkning och hantering av bland annat fingerdockor, handdockor (Kasperteater), stavdockor, muppets, skuggor och enkla tråddockor. 

  Från 10 år.

  Mimteater

  Mimteater handlar om att med den egna kroppen skapa en illusion av en värld bestående av saker och ting som inte är synligt.

  Att kunna berätta med bara gester och miner (ibland också med hjälp av lite rekvisita: Pantomim) kräver både fysisk träning och ett ständigt utövande av fantasin.

  Från 10 år.

 • Film

  Här får eleven utveckla förmågan till kreativt bildskapande genom den rörliga bildens medium.

  Eleven får möjligheter att arbeta med hela produktionskedjan från synopsis till storyboard, manus och regi fram till den färdiga produkten.

  Vi skapar kortfilmer, tittar på en mängd olika filmer inom olika genrer och funderar tillsammans kring teknik och uttryck.

  Från 9 år.

  Film ämnesplan.pdf

 • Funktionsinriktad musikterapi

  Vad är FMT?

  Funktionsinriktad musikterapi (FMT) är en individuell, icke-verbal musikterapimetod som kan passa dig som har problem med skolarbetet (till exempel koncentration, inlärning, läsning, skrivning, räkning), eller dig som har en diagnos eller en funktionsvariation.
  FMT kan även vara bra för dig som har svårigheter att lära dig spela ett instrument eller att vara i en grupp.

  I FMT analyseras och utvecklas kroppskontroll, andning och perception i syfte att förhöja en persons livskvalitet. Genom metodens specifika analys-och behandlingsmodell omorganiseras/struktureras hjärnan, vilket ofta ger funktionsförbättringar på flera plan; fysiskt, emotionellt, kognitivt och socialt.

  Så går det till

  Du spelar ensam (på slagverksinstrument och blåseffekt-instrument) med terapeuten (som spelar piano). Ni arbetar tillsammans på ett kravlöst, roligt och stimulerande sätt. Allt för att skapa förutsättningar för bättre funktion och därmed förhöjd livskvalitet.

  Du får vara i en helt ordlös atmosfär. Musiken är språket mellan dig och terapeuten, som möter dig på den utvecklingsnivå där du befinner dig, för att stegvis gå vidare.

  Ett FMT-tillfälle är cirka 20 minuter långt. Inga förkunskaper krävs för att få börja.

  Metoden lämpar sig för personer i alla åldrar och har visat sig ge goda funktionsförbättringar vid ett brett spektrum av diagnoser/funktionsvariationer, som till exempel DCD, ADHD, ADD, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, autismspektrumtillstånd, vissa psykiska problem, hjärnskador samt brister
  i kroppskontroll/sensomotorik.

  Mer information

  Kontakta Kulturskolans FMT-terapeut på karin.arnland@karlskrona.se

  Funktionsinriktad  musikterapi ämnesplan

 • Instrument

  Kulturskolan erbjuder undervisning i ett stort antal instrument. 
  Från 9 år. 

  Blås

  Bleckblåsinstrument kallas alla instrument där tonen skapas genom läpparnas vibrationer mot ett munstycke. Här ingår även mässingsblås- och brassinstrument.

  Hos oss kan du lära dig spela:

  • bastuba
  • althorn
  • trombon
  • trumpet
  • valthorn

  Bleckblås ämnesplan.pdf

  Träblåsinstrument kallas alla instrument där tonen skapas med hjälp av enkla rörblad, som på klarinett och saxofon; med dubbla rörblad, som på oboe och fagott; eller genom att luftstrålen bryts mot en kant, som på block- och tvärflöjt.

  Hos oss kan du lära dig spela:

  • fagott
  • oboe
  • klarinett
  • saxofon
  • tvärflöjt
  • blockflöjt

   Tvärflöjt ämnesplan.pdf

  Elgitarr

  För att delta i elgitarr bör du kunna grunderna, till exempel lite ackordspel innan du ansöker. Inte en nybörjarkurs.

  Elgitarr ämnesplan.pdf

  Gitarr

  Inom gitarrundervisningen får du lära dig allt från melodispel, läsa tabulator, notläsning till ackordspel i syfte att kompa låtar.

  Vi spelar olika slags musik och undervisningen sker på nylonsträngade gitarrer, både enskilt och både i grupp.

  Du kan delta i olika ensembler och i Kulturskolans konserter.

  Gitarr ämnesplan.pdf

  Piano

  I undervisningen lär du dig spela piano efter noter och på gehör, själv och tillsammans med andra. 

  Du får också spela ihop med sångare, instrumentalister och delta i konserter och pianoorkester.

  Du ska ha tillgång till ett eget akustiskt piano hemma att öva på mellan lektionerna. Elpiano går bra som alternativ.

  Piano ämnesplan.pdf

  Slagverk

  När du spelar slagverk har du möjlighet att träna enskilt och i grupp.

  Du får testa på pop, rock, jazz, klassisk slagverksmusik, salsa, samba, västafrikansk och orientalisk musik med dess specifika slagverksinstrument.

  Hos oss kan du lära dig spela:

  • trumset
  • pukor
  • handtrummor
  • xylofon
  • klockspel
  • afrikanska trummor
  • orientaliska slagverksinstrument

   Slagverk ämnesplan.pdf

  Stråk

  Du får undervisning tillsammans med andra nybörjare eller enskilt. Så snart det är möjligt försöker vi att skapa möjligheter att spela i mer orkesterliknande sammanhang. Det finns ett antal olika storlekar på instrumenten.

  Hos oss kan du lära dig spela:

  • fiol
  • cello
  • minibas
  • kontrabas
  • elfiol
  • elcello

  Stråk ämnesplan.pdf

 • Rock och pop

  I Kulturskolans rock- och popverksamhet spelar vi tillsammans på de olika instrument som är vanliga inom genren: elgitarr, bas, trummor, sång och keyboard.

  Vi testar olika stilar från klassisk rock fram till dagens hits och stort fokus läggs på att träna gehör och stilkännedom.

  Tillsammans med andra kommer du att få bilda band och spela ihop både på Kulturskolan och vid våra publika arrangemang.

  Undervisningen sker i grupp men det finns möjlighet att få enskilda lektioner.

  Viss vana vid sitt instrument är en fördel.

  Från 11 år.

   

 • Sång och kör

  Du som älskar att sjunga - välkommen till Kulturskolans körer!

  De allra flesta av våra sångelever börjar med att sjunga i någon av våra körer och vi har körer för alla från 7 år och uppåt.

  Från vårterminen i årskurs 5 kan du sedan söka solosång, där du får möjlighet att utveckla din röst och ditt uttryck efter just dina individuella förutsättningar. Även inom solosång är samspel en förutsättning och undervisningen sker därför enskilt och i grupp.

  För både kör och solosång gäller att du får träna att sjunga både på gehör och efter noter. Repertoaren består av all slags musik, gammal som ny, från olika genrer och med skilda uttryck.

  Mörtarna, pojkar och flickor årskurs 1-3
  Onsdagar klockan 16.30-17.15

  Korallerna, pojkar och flickor årskurs  4-5
  Onsdagar klockan 17.30-18.15

  Ton-åringarna, flickor årskurs 6-8
  Måndagar klockan 17.30-18.30

  Voices, flickor årskurs 9-gymnasiet
  Tisdagar klockan 16.30-17.30

  BellaDonnakören, Kulturskolans vuxenkör
  Tisdagar klockan 19.00 i Allaktivitetshuset i Lyckeby

  Sång ämnesplan.pdf

Avgifter

 • Terminsavgifter och hyra instrument

  Terminsavgifter från 2020

  Upptakten: 610 kronor
  Spela instrument: 665 kronor
  FMT (funktionsinriktad musikterapi): 665 kronor
  Dans:
  665 kronor
  Teater: 665 kronor
  Film: 665 kronor
  Solosång: 665 kronor
  Bild:
  710 kronor 
  Glas: 710 kronor
  Kör, barn och ungdom: 330 kronor per termin
  Kör, vuxna: 410 kronor
  (Om du redan är elev på Kulturskolan kostar körsången ingenting.)

  Den som deltar i flera ämnen betalar avgift för varje ämne (förutom sjunga i kör).
  Om du har tre eller fler barn inskrivna på Kulturskolan, går det yngsta barnet gratis.

  Du betalar via en faktura som du får hemskickad en bit in på terminen.

  Hyra instrument

  År 1: 290 kronor/termin.
  År 2: 610 kronor/termin.
  Från och med det tredje året är det dags att köpa eget instrument.

  Kulturskolan hyr inte ut piano, trummor, gitarr eller blockflöjt. Den som hyr instrument hos oss förbinder sig att ersätta eventuella skador eller förlorat instrument.

  Instrument som kan hyras i två år: 

  • Klarinett
  • Tvärflöjt
  • Altsaxofon
  • Trumpet
  • Trombon

  Instrument som kan hyras utan tidsbegränsning

  Följande instrument kan hyras allra längst till och med sista året på gymnasiet och här gäller den lägre taxan 290 kronor per termin.

  • Kontrabas
  • Baryton
  • Bastuba
  • Oboe
  • Fagott

  Stråkinstrument

  Stråkinstrument finns i olika storlekar och anpassas efter hur stor du är. Därför gäller den lägre taxan 290 kronor per termin fram tills du behöver ett fullstort instrument. Då är det dags att köpa eget. (Undantag kontrabas).