Styrningen av Karlskrona kommun utgår från visionen:

  • Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och de bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. Genom samarbete skapar vi en framtid som håller.

Utvecklingsområden

Utvecklingsområdena beskriver ett antal högt prioriterade områden som är av betydelse för att kommunen ska kunna förverkliga visionen.

  • attraktiv livsmiljö
  • snabba kommunikationer
  • utbildning och kunskap
  • upplevelsernas Karlskrona
  • näringslivets Karlskrona.

Hållbarhetsperspektiv

Visionen utgår från tre hållbarhetsperspektiv:

  • socialt
  • ekologiskt (miljömässigt)
  • ekonomiskt

Inom perspektiven återfinns kommunens övergripande planer för till exempel folkhälsa, mångfald, miljö, energi och personalpolitiskt program.