Under året upprättas utöver årsredovisningen uppföljningar och en delårsrapport.

Årsredovisning

Här hittar du årsredovisningar för Karlskrona kommun.

Delårsrapport

Delårsrsapporten omfattar perioden 1 januari-31 augusti och är en uppföljning av mål och uppdrag samt en ekonomisk uppföljning med prognos för året. Den omfattar även uppföljning av personalnyckeltal. Rapporten ska godkännas av kommunfullmäktige.

Delårsrapport januari-augusti 2018, pdf 4 MB

Uppföljningar

Ekonomi- och finansrapport kommer i februari, april, september och oktober med ekonomisk rapport till kommunstyrelsen.

Per mars: Budgetuppföljning med utfall och prognos utifrån kommunfullmäktiges beslutade ram. Uppföljningen omfattar både det ekonomiska resultatet och statusen på uppdragen.

Ekonomi- och finansrapport oktober 2018, pdf

Ekonomi- och finansrapport september 2018, pdf

Ekonomi- och finansrapport februari 2018, pdf 1 MB

Uppföljningsrapport mars 2018, pdf 2 MB

Ekonomi- och finansrapport april 2018, pdf 1 MB