Bild på statyn av Karl den elfte underifrån med blå himmel och vita moln med text om att delta i medborgarundersökningen

De områden som undersöks är: 

  • hur kommunen är som en ort att leva och bo på (Nöjd-Region-Index, NRI)
  • hur kommunen klarar sina uppgifter (Nöjd-Medborgare-Index, NMI)
  • hur medborgarna ser på sina egna möjligheter till inflytande (Nöjd-Inflytande-Index; NII)

Resultat 2019

2019 hade undersökningen en svarsandel på 41 procent (en procentandel mer än 2018). Den sammanlagda svarsandelen för de 135 kommuner som deltog 2019 var 41 procent. 

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. 

  • Upp till 40: Inte godkänt
  • 40 och över: Godkänt
  • 55 och över: Nöjd
  • 75 och över: Mycket nöjd

Karlskrona kommun som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index blev 62 (= Nöjd). 
NRI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 59. 

De faktorer som ingår i indexet NRI är Kommersiellt utbud, Utbildningsmöjligheter, Kommunikationer, Fritidsmöjligheter, Trygghet, Arbetsmöjligheter, samt Bostäder. 

Därutöver ingår indexet Rekommendation som fick betygsindex 65, vilket här innebär att 47 procent av medborgarna i kommunen starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 17 procent vill avråda från det.

Karlskrona kommuns verksamheter (Nöjd-Medborgare-Index, NMI)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index blev 54 (= Godkänt). NMI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen under 2019 blev 53. 

 

De verksamheter som ingår i indexet NMI är Räddningstjänsten, Vatten och avlopp, Renhållning och sophämtning, Förskolan, Gymnasieskolan, Kultur, Grundskolan, Idrotts- och motionsanläggningar, Miljöarbete, Gator och vägar, Gång- och cykelvägar, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer samt indexet Bemötande och tillgänglighet.

Inflytandet i Karlskrona kommun (Nöjd-Inflytande-Index, NII)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index blev 37 (= Inte godkänt). NII för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen under 2019 blev 39. 

De faktorer som ingår i indexet NII är Information, Förtroende, Kontakt samt Påverkan.

Läs hela undersökningen och se tidigare undersökningar

Resultatet presenteras i en rapport med tabeller, matriser och jämförelsetal. 

Rapport medborgarundersökningen 2019.pdf

Rapportbilaga medborgarundersökning 2019.pdf

Tabell- och diagrambilaga medborgarundersökning 2019.pdf

Resultat från tidigare undersökningar och från andra kommuner presenteras på Statistiska centralbyråns webbplats.

www.scb.se/medborgarundersokningen

Om undersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning, vilket betyder att den som svarar inte behöver ha egna erfarenheter av exempelvis skolverksamheten för att ge sin bild av den.

I undersökningen kan kommunen jämföras med andra deltagande kommuner och man kan också jämföra med tidigare undersökningar. Karlskrona kommun har deltagit i undersökningen sedan 2006. 

Undersökningen gjordes via en postenkät som skickades till ett urval av medborgare i åldern 18-84 år i kommunen, totalt cirka 1 200 personer. Datainsamlingen pågick under tiden 23 augusti till 4 november 2019. 

Är du en av dem som svarat på undersökningen? 
Stort tack för din medverkan!