Tre barnhänder håller samman tre pusselbitar i olika färger

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.

Undersökningen genomfördes under perioden 1 september till 31 oktober 2019.

Insatser som ingår i undersökningen

Samtliga brukare som har någon av följande insatser har fått möjlighet att svara på frågorna i undersökningen: 

 • Gruppbostad LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • Servicebostad LSS
 • Boende med särskild service SoL (Socialtjänstlagen)
 • Boendestöd SoL

Så gick undersökningen till

Undersökningen var frivillig att delta i och alla svar är anonyma. Brukarna har också fått möjlighet till bildstöd eller att få frågorna upplästa. Det har också funnits oberoende frågeassistenter som har kunnat ge stöd vid genomförandet av undersökningen.

Resultatet redovisas per fråga för kommun, verksamhetsområdes- och enhetsnivå (om det är fler än fem som svarat på frågan). 

Nationella jämförelser

I den nationella databasen Kolada kan du se resultatet från samtliga kommuner i Sverige, och göra egna jämförelser med andra kommuner.

Här hittar du resultaten i databasen.

Frågor kring undersökningen

Har du frågor kring brukarundersökningen kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna som arbetat med undersökningen.

Kontaktuppgifterna hittar du till höger på denna sidan.

Presentation av brukarundersökningen som film

Här finns en film som presenteras resultatet med text, tal och pictogrambilder.

Resultat brukarundersökning

 • Boendestöd SoL (socialtjänstlagen)

  I oktober 2019 erbjöds alla i Karlskrona kommun med boendestöd SoL att delta i en undersökning om vad man tycker om sitt boendestöd.

  Svarsfrekvensen är 38 procent, vilket betyder att 54 personer har besvarat frågorna.

  Av de svarande har 48 procent angett att de är kvinnor, 50 procent män och 2 procent har svarat annat. 

  Resultatet visar att brukarna är mest nöjda med Karlskrona kommuns stöd i frågorna:

  • Bryr sig dina boendestödjare om dig?
  • Pratar dina boendestödjare med dig så att du förstår vad de menar?

  Resultatet visar att vi i första hand behöver arbeta med förbättringar inom frågorna:

  • Får du den hjälp du vill ha av dina boendestödjare?  
  • Förstår dina boendestödjare vad du säger? 
  • Vet du vem du ska prata med om något med ditt boendestöd är dåligt? 

  Lättläst redovisning av resultatet

  Resultatet av brukarundersökningen för boendestöd finns även i en lättläst version med pictogrambilder.

  Här hittar du den lättlasta redovisningen med bilder för frågorna om boendestöd.

  Resultat i tabell

  Resultatet i tabellen nedan redovisas i procent.

  Resultat i procent för boendestöd inom socialtjänstlagen (SoL) 2019
  Frågor Grön- indikator.png Gul - indikator.png Röd - indikator.png
  Låter dina boendestödjare dig bestämma om saker som är viktiga för dig? (ja/ibland/nej) 83  11 
  Får du den hjälp du vill ha av dina boendestödjare? (ja/ibland/nej) 74  20 
  Bryr sig dina boendestödjare om dig? (ja/ibland/nej) 89 
  Pratar dina boendestödjare med dig så att du förstår vad de menar? (alla/några/ingen) 87  13 
  Förstår dina boendestödjare vad du säger? (alla/några/ingen) 72  26 
  Känner du dig trygg med dina boendestödjare? (alla/några/ingen) 83  13 
  Vet du vem du ska prata med om något med ditt boendestöd är dåligt? (ja/nej) 64  - 36 
  Trivs du med dina boendestödjare? (ja/ibland/nej) 81  13 

   

 • Gruppbostad LSS

  I oktober 2019 erbjöds alla i Karlskrona kommun som har insatsen gruppbostad LSS att delta i en undersökning om vad man tycker om sitt boende.

  Svarsfrekvensen är 84 procent, vilket betyder att 123 personer har besvarat frågorna.

  Av de svarande har 42 procent angett att de är kvinnor, 50 procent män och 8 procent har svarat annat.

  Resultatet visar att brukarna är mest nöjda med Karlskrona kommuns stöd i frågorna:

  • Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma?

  Resultatet visar att vi i första hand behöver arbeta med förbättringar inom frågorna:

  • Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad de menar? 
  • Förstår personalen hemma vad du säger? 
  • Är du rädd för något hemma?

  Lättläst redovisning av resultatet

  Resultatet av brukarundersökningen för gruppbostad finns även i en lättläst version med pictogrambilder.

  Här hittar du den lättlasta redovisningen med bilder för frågorna om gruppbostad.

  Resultat i tabell

  Resultatet i tabellen nedan redovisas i procent.

  Resultat i procent för gruppbostad LSS 2019
  Frågor Grön- indikator.png Gul - indikator.png Röd - indikator.png
  Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? (ja/ibland/nej) 66  23  11 
  Får du den hjälp du vill ha hemma? (ja/ibland/nej) 71  15  14 
  Bryr sig personalen hemma om dig? (ja/ibland/nej) 71  18  12 
  Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad de menar? (alla/några/ingen) 63  28 
  Förstår personalen hemma vad du säger? (alla/några/ingen) 62  28  10 
  Känner du dig trygg med personalen hemma? (alla/några/ingen) 67  21  12 

  Är du rädd för något hemma?

  Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma? (ja/nej)

  50

  80 

  31

  -

  20

  20 

  Trivs du hemma? (ja/ibland/nej) 69  18  13 

   

   

 • Servicebostad LSS

  I oktober 2019 erbjöds alla i Karlskrona kommun som har insatsen servicebostad  LSS att delta i en undersökning om vad man tycker om sitt boende.

  Svarsfrekvensen är 54 procent, vilket betyder att 22 personer har besvarat frågorna.

  Av de svarande har 55 procent angett att de är kvinnor och 45 procent är män.

  Resultatet visar att brukarna är mest nöjda med Karlskrona kommuns stöd i frågorna:

  • Bryr sig boendepersonalen om dig?
  • Vet du vem du ska prata med om något är dåligt med stödet från boendepersonalen?

  Resultatet visar att vi i första hand behöver arbeta med förbättringar inom frågorna:

  • Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad de menar? 
  • Är du rädd för något hemma?

  Lättläst redovisning av resultatet

  Resultatet av brukarundersökningen för servicebostad finns även i en lättläst version med pictogrambilder.

  Här hittar du den lättlasta redovisningen med bilder för frågorna om servicebostad.

  Resultat i tabell

  Resultatet i tabellen nedan redovisas i procent.

  Resultat i procent för servicebostad LSS 2019
  Frågor Grön- indikator.png Gul - indikator.png Röd - indikator.png
  Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? (ja/ibland/nej) 73  18 
  Får du den hjälp du vill ha av boendepersonalen? (ja/ibland/nej) 77  18 
  Bryr sig boendepersonalen om dig? (ja/ibland/nej) 86  14 
  Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad de menar? (alla/några/ingen) 59  41 
  Förstår personalen hemma vad du säger? (alla/några/ingen) 77  23 
  Känner du dig trygg med boendepersonalen? (alla/några/ingen) 73  23 
  Är du rädd för något hemma? (aldrig/ibland/ofta) 55  36 
  Vet du vem du ska prata med om något är dåligt med stödet från boendepersonalen? (ja/nej) 82  - 18 
  Trivs du med boendepersonalen? (ja/ibland/nej) 77  18 

   

 • Boende med särskild service SoL (socialtjänstlagen)

  I oktober 2019 erbjöds alla i Karlskrona kommun som har insatsen boende med särskild service SoL att delta i en undersökning om vad man tycker om sitt boende.

  Svarsfrekvensen är 69 procent, vilket betyder att 18 personer har besvarat frågorna.

  Av de svarande har 6 procent angett att de är kvinnor och 94 procent män.

  Resultatet visar att brukarna är mest nöjda med Karlskrona kommuns stöd i frågorna:

  • Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma?

  Resultatet visar att vi i första hand behöver arbeta med förbättringar inom frågorna:

  • Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad de menar? 
  • Är du rädd för något hemma? 

  Lättläst redovisning av resultatet

  Resultatet av brukarundersökningen för boende med särskild service finns även i en lättläst version med pictogrambilder.

  Här hittar du den lättlasta redovisningen med bilder för frågorna om bostad med särskild service.

  Resultat i tabell

  Resultatet i tabellen nedan redovisas i procent.

  Resultat i procent för boende inom socialtjänstlagen (SoL) 2019
  Frågor Grön- indikator.png Gul - indikator.png Röd - indikator.png
  Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? (ja/ibland/nej) 78  17 
  Får du den hjälp du vill ha hemma? (ja/ibland/nej) 61  33 
  Bryr sig personalen hemma om dig? (ja/ibland/nej) 78  22 
  Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad de menar? (alla/några/ingen) 44  56 
  Förstår personalen hemma vad du säger? (alla/några/ingen) 65  35 
  Känner du dig trygg med personalen hemma? (alla/några/ingen) 65  29 
  Är du rädd för något hemma? (aldrig/ibland/ofta) 50  50 
  Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma? (ja/nej) 88  - 12 
  Trivs du hemma? (ja/ibland/nej) 65  29