Glad pojke håller upp sin hand med många olika färger på fingrarna.

Brukarundersökningen är en enkätundersökning inom funktionshinderområdet som genomförs årligen i hela landet. Brukare inom funktionshinderområdet får möjlighet att svara på frågor om hur de upplever kvaliteten i verksamheten inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel. Resultatet från undersökningen används för att förbättra och utveckla verksamheten. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som står bakom undersökningen. 

Funktionsstödsförvaltningen har beslutat att inte genomföra brukarundersökningen 2020. Undersökningen bygger på att frågeassistenter åker mellan olika verksamheter och träffar flera olika brukare. Detta arbetssätt hade ökat risken för smittspridning, vilket är anledningen till att undersökningen inte genomförs 2020. Undersökningen planeras att genomföras 2021. 

Inom funktionsstödsförvaltningen fortsätter arbetet med förbättra och utveckla verksamheten utifrån förra årets resultat. 

Vid frågor, kontakta:
Olle Hilborn
Avdelningschef, funktionsstödsförvaltningen
Telefon: 0455-32 12 22
E-post: olle.hilborn@karlskrona.se