Kommunens serviceutbud utvecklas också med stöd av digitalisering. Smarta Karlskrona är en struktur för utvecklingsarbete med stöd av digitalisering och är indelat i fyra programområden; eFörvaltning, eHälsa, digitalisering i skolan och smart city.

Vi arbetar mot tre övergripande mål:

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Kontaktperson:

Fredrik Sjölin