Smarta Karlskrona

Digitalisering har stor påverkan på samhällsutvecklingen och innebär nya förväntningar på kommunen som servicegivare och arbetsgivare. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter förenklas och effektiviseras kommunens verksamhet.

Kommunens serviceutbud utvecklas också med stöd av digitalisering. Smarta Karlskrona är en struktur för utvecklingsarbete med stöd av digitalisering och är indelat i fyra programområden; eFörvaltning, eHälsa, digitalisering i skolan och smart city.

Vi arbetar mot tre övergripande mål:

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Kontaktperson:

Fredrik Sjölin