Öppna data är gratis, maskinläsbar information som kan användas utan några begränsningar för att till exempel utveckla mobilapplikationer.

Badtemperatur 

Filerna innehåller temperaturdata (strömmande data) som samlas in för visning av aktuella badtemperaturer på olika badplatser i Karlskrona kommun.

Geodata

Geografisk data innehåller förskolor, skolor och gymnasium i Karlskrona kommun.

Nyckeltal från Kolada

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada.