Visbo

På visningslägenheten VISBO visas teknik som underlättar för seniorer att bo kvar längre i sina bostäder och även tjänster för att anhöriga ska känna sig trygga. På Visbo ordnas också IT-caféer för att fler invånare ska känna sig som digitalt delaktiga medborgare.

Kontaktperson:

Ann-Charlotte Folkesson