Det planeras för ett nytt särskilt boende per år de kommande tre åren och genom att titta på nya arbetssätt inför byggandet av de nya boendena kan krav på modern teknik planeras i god tid. En analysfas har genomförts med vårdnadshavare för att förstå vilka förväntningar och krav vårdnadshavarna har på kommunens verksamhet. Dessa samtal har gett mycket värdefull kunskap och kontakten med gruppen kommer att fortsätta. Kommande boende kommer att användas som ett verklighetslabb där ny teknik kommer att användas och utvärderas i nära samarbete med brukarna, anhöriga, personal, näringslivet och akademin. Naturligtvis med godkännande från brukare och anhöriga.

Kontaktperson:

Leif Bohman