Det är dels de tekniska delarna som att allt fler sensorer mäter olika data, kopplar upp sig och lämnar information till staden. Man kan säga att staden blir allt mer medveten om sig själv. Denna information kommer att påverka de interna arbetsprocesserna, med det kommer också medborgarna till del till exempel via öppna data.

De mjukare värdena i en smart stad är minst lika viktiga. Här arbetar Karlskrona kommun till exempel med aktiviteter för att fler invånare ska känna sig som digitalt innanför. Att fler ska kunna dra nytta av det digitala samhället. Även delaktighet och demokratifrågor kan bli bättre med hjälp av olika digitala lösningar.

Kontaktperson:

Fredrik Sjölin