Karlskrona kommuns tjänster inom området berör till exempel alkoholtillstånd där nationellt samordnade tjänster har skapats i ett nära samarbete med lokala krögare. Detta är ett nytt arbetssätt för att samarbeta på nationell nivå med målet att förbättra kundnyttan som nu håller på att spridas till fler områden. Nästa fas är att driva företag inom restaurangbranschen och efter det ett nytt område, besöksnäringen.

Kontaktperson:

Lennart Nilsson