Serverat

Karlskrona kommun är drivande kommun inom det nationella utvecklingsprojektet Serverat. Här samverkar flera myndigheter tillsammans med SKL för att erbjuda enklare service till entreprenörer som vill starta företag inom restaurangbranschen.

Karlskrona kommuns tjänster inom området berör t.ex. alkoholtillstånd där nationellt samordnade tjänster har skapats i ett nära samarbete med lokala krögare. Detta är ett nytt arbetssätt för att samarbeta på nationell nivå med målet att förbättra kundnyttan som nu håller på att spridas till fler områden. Nästa fas är att driva företag inom restaurangbranschen och efter det ett nytt område, besöksnäringen.

Kontaktperson:

Lennart Nilsson