Mobil hemtjänst

Karlskrona kommun arbetar med mobil hemtjänst. Genom en smart telefon ser hemtjänstpersonalen sin arbetsrutt, låser upp dörren till brukaren, ser planerade insatser och kan även registrera sitt utförda arbete via telefonen.

Kontaktperson:

Frode Jadbrant