LEDA

Karlskrona kommun blev uttagen till SKLs förändringsledningsprogram LEDA inom området hälsa och omsorg.

Arbetet syftar till att accelerera utvecklingen inom området med stöd av digitalisering och resulterade i Mittköping. Mittköping är en påhittad kommun som beskriver de framgångsfaktorer och strukturer som de ledande kommunerna arbetat med.

Kontaktperson:

Camilla Jönsson