GIS ger möjlighet att lagra grunddata på ett strukturerat sätt där andra system kan hämta data från ett ställe. Arbetet pågår nu med att inventera olika objekt med dess position och annan tillhörande data till GIS systemet, till exempel parkeringsplatser, lyktstolpar, cykelvägar och badplatser.

GIS används också för att göra det enklare att hitta information via kommunens webbplats. Exempelvis kan besökare på webben se detaljplaner för områden, hitta skolor och omsorgsboenden via en karta.

GIS kommer också att få en viktig betydelse i arbetet med Smart city där data från sensorer behöver lagras på ett sätt som ger möjlighet till enkel åtkomst, visualisering, analys och delning.

Kontaktperson:

Mats Hellman