Digital trygghet

Karlskrona kommun var tidigt ute med att gå över till digitala trygghetslarm. De digitala larmen ger en högre kvalitet och ökad säkerhet. Till exempel genom möjlighet att direkt se om ett larm inte fungerar som det ska.

Karlskrona kommun har sedan lång tid ett larmteam som ansvarar för alla trygghetslarm i kommunen. Larmteamets arbetssätt har fått nationell uppmärksamhet och varit vägledande för hur andra kommuner har byggt upp sin verksamhet inom trygghetslarm. Larmteamet hanterar även annan trygghetsteknik som elektroniska lås och kameror för digital tillsyn. Intresset för ny teknik som ökar trygghet och självständighet är stor och Karlskrona kommun har en stor nytta av att kunna använda en befintlig struktur och organisatorn för att realisera detta arbete.

Kontaktperson:

Niclas Brissmalm