Karlskrona kommun har sedan lång tid ett larmteam som ansvarar för alla trygghetslarm i kommunen. Larmteamets arbetssätt har fått nationell uppmärksamhet och varit vägledande för hur andra kommuner har byggt upp sin verksamhet inom trygghetslarm. Larmteamet hanterar även annan trygghetsteknik som elektroniska lås och kameror för digital tillsyn. Intresset för ny teknik som ökar trygghet och självständighet är stor och Karlskrona kommun har en stor nytta av att kunna använda en befintlig struktur och organisatorn för att realisera detta arbete.

Kontaktperson:

Niclas Brissmalm