Den digitala hälsocoachen heter MovereX och tillhandahålls av Cybercom Group. I studien ingår en grupp medarbetare med hög risk för ohälsa inom någon av kommunens förvaltningar för att se om verktyget är användbart ur ett hälsofrämjande perspektiv. Studien ska ge svar på om ett coachingverktyget kan bidra till ett ökat intresse för den egna hälsan och skapa motivation att börja träna samt om beteendeförändringen består över tid. Är studien framgångsrik kommer överväganden att göras om coachingverktyg ska göras tillgängligt för kommunens medarbetare som en hälsofrämjande aktivitet.

Kontaktperson:

Eva Strömsten