Genom det nya arbetssättet kan socialsekreterarna ägna mer tid åt barnen istället för administration vilket barnen har upplevt som mycket positivt. Appen kommer nu även att börja användas inom äldreförvaltningen och skolans verksamhet. Appen är utvecklad av ett lokalt företag via innovationsupphandling och ett stort antal kommuner är intresserade av att prova Barnsam appen.

Kontaktperson:

Jesper Björnson

Mer information:

Längre film om arbetet med Barnsam