Bakgrund

Programmet för Digital Cities Challenge är framtaget av EU-kommisionen som erbjudit städer i Europa att ansöka. Av 92 ansökningar antogs 40 städer där Karlskrona är enda svenska staden som är med.

EU-kommissionen stöttar deltagande europeiska städer och kommuner i deras arbete med att hjälpa lokala företag att bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av digitalisering och modern teknik.

Samarbetspartners

Karlskrona kommun ansökte tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Blue Science Park. Inom projektet Digital Cities Challenge samarbetar Karlskrona kommun med flera parter inom näringsliv, utbildning och forskning samt myndigheter.

Samarbetsavtal

Den 4 december 2018 undertecknade Karlskrona kommun, genom kommundirektör Carl-Martin Lanér och kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero, ett samarbetsavtal med EU-kommissionen där man åtar sig att bidra till digital och hållbar utveckling både lokalt och inom EU.

Process

Med start våren 2018 har arbetet varit igång och följt en process som består av fyra steg:

  • ambition
  • strategi
  • plan
  • uppföljning

Till varje steg har det genomförts en workshop på Smart City Forum med deltagande från lokala företag och organisationer. Smart City Forum är en del av Smarta Karlskrona som är en struktur för utvecklingsarbete med stöd av digitalisering. Det är indelat i fyra programområden: eFörvaltning, eHälsa, digitalisering i skolan och smart city.

Läs mer om Smarta Karlskrona

Karlskrona kommun kommer att driva sina framtagna aktiviteter vidare inom arbetet med sin tillväxtstrategi. 

Läs mer om Digital City Challenge på EU:s officiella sida