Karlskrona - en av digitaliseringens huvudstäder

Så skapas framgång genom nära samarbete med medborgare, näringsliv och internationella aktörer.

Seminarier den 3 juli

Plats: Gotlandsakademin, Hamngatan 3, Visby

Medverkar gör representanter från Blekinge Tekniska Högskola, Svenskt näringsliv, Telenor, Contribe, Sveriges Kommuner och Landsting, AllBinary och Karlskrona kommun.

Städer hjälper städer

Samhällsfrågan

Optimal användning av digitalisering genom hela affären är en nyckelfaktor för företag idag, det handlar om överlevnad och konkurrenskraft. Företag har olika förutsättningar att utveckla sin verksamhet med stöd av digitalisering. Hur kan en stad stödja regionala företag i att tänka nytt och stort?

Beskrivning

Städer är idag viktiga innovationsmotorer säger Professor Martin Andersson från Blekinge tekniska högskola. Här finns kompetens och drivkraft men också en kunskap om aktuella samhällsutmaningar. Samverkande ekosystem mellan aktörer inom en stad, kommun är en nyckelfaktor för att lyckas men också samverkan mellan städer, både nationellt och internationellt. Städer har många gånger liknande utmaningar vilket ger möjlighet till stor utväxling vid samarbete och betydande uppskalning av utvecklade tjänster och produkter.

Karlskrona kommun är som enda svenska kommun med i EU kommissionens utvecklingsprogram Digital Cities Challenge med målet att utveckla innovativa lösningar och stödja ekonomisk tillväxt för regionala företag. Fredrik Sjölin berättar om arbetet den framtagna processen.

Enklare företagande

Samhällsfrågan

Sverige behöver fler företag. Enklare myndighetskontakter för entreprenörer kan vara avgörande för att gå från idé till genomförande. Myndigheter och kommuner måste förstå hur verkligheten ser ut och designa enkla och kundanpassade lösningar. Naturligtvis tillgängliga via digitala kanaler.

Beskrivning

Kundfokus är grunden i det nationella projektet Serverat som fokuserat på att underlätta myndighetskontakten för företag inom restaurang och krogbranschen. Mats Hellman berättar om Karlskrona kommuns resa som ledande kommunen i arbetet och varför projektet blivit så framgångsrikt. Mats visar också på effekter, både för regionala krögare och handläggningen på kommunen och ger konkreta tips för att komma i gång. Är detta början på ett nytt sätt att samarbete inom det offentliga Sverige med utgångspunkt från kundens perspektiv? Lars Jagren från Svenskt näringsliv ger sin syn på vad som behöver göras för att förenkla för företag och entreprenörer.

Digitalisering - kommun och näringsliv i samarbete

Samhällsfrågan

Sveriges kommuner måste leverera kvalitativ service till en lägre kostnad enligt analyser från både regeringen och SKL. Offentliga Sverige måste arbeta mer innovativt och öka taken i att utveckla sina processer med stöd av digitalisering, men hur gör man?

Beskrivning

Karlskrona kommun ger dig tre exempel på innovativ verksamhetsutveckling i samverkan med det lokala näringslivet. Barnsam - ett digitalt stöd för uppföljning av familjehemsplacerade barn. Theres Hansson berättar om arbetet med att utveckla Barnsam och effekten de upplever i verksamheten. Jenny Birkestad, digitaliserings direktör på SKL, ger ett nationellt perspektiv av vikten att arbeta innovativt.

Internet of things (IoT) är ett sätt att ge medborgare bättre kommunal service och effektivisera verksamheten. Tomas Sareklint på företaget AllBinary ger flera konkreta exempel på IoT utveckling tillsammans med Karlskrona kommun.

Telenor har stora datamängder i sina system och Karlskrona kommun har behov av data för strategisk trafikplanering. Andreas Kristensson på Telenor berättar om projektet mellan Telenor och Karlskrona kommun. Projektet har fått stöd från Naturvårdsverket genom utlysningen Innovation för hållbara städer- stöd för spetsteknik och nya systemlösningar.