Utveckling och digitalisering

Samhället förändras och Karlskrona kommun måste utvecklas radikalt och på många olika sätt för att klara välfärdsuppdraget, krav på god service och inflytande. Vi måste bevara och öka kommunens attraktivitet, arbeta proaktivt för att vara i framkant och ha kontroll på den utveckling som måste göras.