Drivkrafter för den utveckling de kommunala trenderna tar bestäms av de långsiktiga globala trender som handlar om hur världen förändras och utvecklas. 

De nio kommunala trender som beskrivs har processats fram via stort engagemang och delaktighet från förvaltningar och bolag. De nio kommunala trenderna är en nulägesbild av vilka trender som är viktigast för Karlskrona kommun de närmaste tre åren. 

De kommunala trenderna har ingen inbördes prioritet utan beskrivs med en inledning till det område som trenden omfattar. Sedan följer ett stycke kring de utmaningar och möjligheter som följer av trenden. Vidare lyfts ett antal punkter kring hur Karlskrona kommun kan arbeta för att hantera trenden. Slutligen finns ett antal punkter som ska fungera som stöd till fortsatt utveckling av arbetssätt att hantera trenden – medskick.