21212897-female-wearing-virtual-reality-glasses.jpg

Här beskrivs de övergripande och globala drivkrafterna som påverka Karlskrona kommun både direkt och indirekt. De globala trenderna driver på utvecklingen på regional och lokal nivå.