Nedan återges en sammanfattande beskrivning av de globala trenderna och ett urval av dess betydelse för Karlskrona kommun.