Landsbygd 1200x627.jpg

Många orter på landsbygden har drabbats av företagsnedläggningar, minskad befolkning och försämrad privat och offentlig service. Större städer gynnas istället ofta av samma övergripande trender och välståndet har ökat i takt med framväxten av kunskapsintensiva jobb och servicenäringar.

Motsättningar mellan stad och landsbygd

Ekonomiska, sociala och värderingsmässiga skillnader mellan staden kontra landsbygd riskerar att bli stora utmaningar för kommuner. Frågor förknippade med landsbygden förväntas få ökat politiskt fokus, när en åldrande landsbygdsbefolkning riskerar att utmana ekonomin och finansieringen av välfärdstjänster.

Digitalisering och behovet att säkerställa Sveriges livsmedelsförsörjning vid kriser anses också skapa nya möjligheter för landsbygden. För att minska skillnaderna mellan städer och landsbygd är satsningar på bredband, tillgänglighet för högre utbildning, säkrad tillgång till olika statliga och privata servicetjänster en möjlighet.

Turismens möjligheter 

Turismen är i dag en av Sveriges basnäringar och har väldigt stor betydelse för Karlskronas utvecklingspotential, både som besöksort och som grund för etableringar. 

Karlskrona kommuns ställningstagande är att verka för att det ska finnas goda möjligheter att bo, verka och uppleva, även landsbygden.

Fundera på:

  • Hur påverkar urbaniseringen Karlskrona kommun?
  • Hur kan din verksamhet arbeta för att motverka skillnaden mellan staden och landsbygden? Vilka skillnader är positiva? Vilka skillnader är negativa?
  • Vad kommer att hända i såväl städer som på landsbygd om den negativa befolkningsutvecklingen på landsbygden tar ny fart i framtiden?
  • Hur kan vi arbeta för att allt mer marknadsföra Karlskronas landsbygd och skärgård?