21212897-female-wearing-virtual-reality-glasses.jpg

Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) förväntas genomsyra allt större delar av samhället vilket kommer att leda till effektiviseringar inom en rad olika kommunala verksamhetsområden. Digitaliseringen och AI erbjuder fantastiska möjligheter, men det finns också risker.

I välfärden ger tekniska hjälpmedel förutsättningar för den enskilde att ta större ansvar över sin livssituation och förenkla vardagen. Digitaliseringen och den växande användningen av ny teknik ligger bakom en stor del av våra medborgares ökande förväntningar på Karlskrona kommun som organisation. 

Invånarnas förväntningar på digitala tjänster 

Skatteverkets och Försäkringskassans enkla och lättanvända digitala tjänster påverkar synen på andra myndighetskontakter och ökar förväntningarna på kommunala tjänster. I många situationer upplevs enkel självservice eller automatiserad service ofta som bättre än medelmåttig personlig service. 

I Karlskrona kommun ökar det kraven på hur våra tjänster är utformade och hanterade. Tillgången till relevant, uppdaterad information om exempelvis barnomsorg, skola och äldreomsorg blir allt viktigare. Samma sak gäller olika typer av anmälningar och ansökningar. Dessa nya förutsättningar ställer också stora krav på kompetensväxlingar i offentliga organisationer för att dra nytta av möjligheterna med ny teknik.

För att underlätta och effektivisera användandet av digitala tjänster behöver system utvecklas och integreras med varandra. 

Digitalisering och säkerhet 

Men, med digitaliseringen följer också en sårbarhet. Karlskrona kommun måste ha en organisation som klarar driftstörningar, dataintrång och andra virtuella angrepp. För att klara detta behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Ur ett demokratiskt perspektiv behöver kommunen kontinuerligt verka för digital delaktighet för alla samhällsgrupper, samt att skapa alternativ för dem som inte tar del av digitalisering och ny teknik.

Fundera på:

  • Hur använder vi ny teknik för att lösa uppgifter på nya sätt?
  • Hur skapar vi garantier för att de med störst behov får del av nya teknikmöjligheter?
  • Hur påverkas er verksamhet av invånarnas ökade förväntningar?
  • Hur rustar er verksamhet sig kompetensmässigt för att dra nytta av teknikens nya möjligheter?
  • Finns det tjänster hos andra som kan inspirera er verksamhet?
  • Hur arbetar er verksamhet med att förbättra serviceupplevelsen för invånare med olika förutsättningar?
  • Vilka verksamheter ligger närmast till hands för rejäla teknikskiften?