Kofsa klippor.jpg

När även allt fler system integreras med internet och dricksvatten, el, fjärrvärme och järnvägstrafik blir allt mer beroende av IT, ökar sårbarheten än mer. Händelser i omvärlden påverkar Karlskrona direkt eller indirekt.

Det senaste decenniet har det uppstått nya konflikter som kriget i Syrien, framväxten av IS, växande terrorhot, kärnvapenhot från Nordkorea samt ett aggressivt och militärt upprustat Ryssland. Det har även inträffat en rad terrorattentat runt om i Europa. Kraven ökar därför på räddningstjänsten, krisberedskapen och akutsjukvården att ha en bra beredskap för att hantera terrorattentat och andra oförutsedda händelser. Händelser kan vara svåra att förutse och planera för i förväg.

Att arbeta med scenarios har blivit ett förekommande planeringsverktyg. Kris- och beredskapsarbete får en allt bredare innebörd och berör alltfler verksamma inom kommunen. 

Globala kopplingar 

I Karlskrona kommun finns flera globala kopplingar hos företagen och hos Blekinge tekniska högskola. Högskolan lockar många internationella studenter och det finns det många internationella arbetstagare inom IT/tech-branschen. För det lokala näringslivet innebär även internationaliseringen nya export- och affärsmöjligheter, samtidigt som företagen också utsätts för en ökad konkurrens från utlandet.

Fundera på:

  • Vilka verksamheter är mest sårbara i vår kommun?
  • På vilka sätt arbetar vår kommun för att minska klimatpåverkan?
  • Finns det några positiva motkrafter mot den ökande sårbarheten?
  • Har vi gjort några åtgärder för att motverka våldsbejakande extremism?
  • Har kommunen it-säkrat leveranserna av el och vatten?
  • Vad kan kommunen göra om ett antal viktiga leverantörer av samhällsinformation och livsnödvändiga varor och tjänster fallerar?