hantering nyhet.jpg

Gränsen mellan vem som är medieproducent och mediekonsument blir allt svagare. Informationsmängden som publiceras och antalet mediekanaler att kommunicera i ökar för varje år, vilket snabbt leder till nya medievanor.

Detta kan leda till att spridningen av information demokratiseras, då mer information blir tillgänglig för fler, allt snabbare. Samtidigt kan det bli allt svårare att nå ut med ett specifikt och samlat budskap när informationslandskapet blir allt mer splittrat. Detta leder till stora utmaningar för de traditionella lokala medieaktörerna.

Med ett ändrat medielandskap ändras även synen på vad som är trovärdigt. I detta informationslandskap blir direktkommunikation allt viktigare. Det ökar möjligheten för avsändaren att behålla kontrollen över budskapet och öppnar upp för dialog med invånare.

Fundera på:

  • Hur ser mediabevakningen ut i vår kommun?
  • Hur jobbar skolorna i vår kommun med frågor rörande källkritik och hur använder man Internet för att inhämta fakta?
  • Vad gör kommunen när den blivit utsatt för felaktiga ”fakta”?
  • Spelar det någon roll om vi gör bra saker om ingen känner till det?
  • Hur når vi invånarna med korrekt information?
  • Vilka kanaler är relevanta för att nå invånarna om ett år? Om tre år?