Flygbild_kna.jpg

Karlskrona kommuns trend- och omvärldsanalysgrupp har sammanfattat trenderna och delat in dem i fem fokusområden. De fem fokusområdena förklaras med hjälp av 11 trender. Frågorna som finns under respektive trend kan användas som inspiration till samtal kring trendens påverkan på vår kommun. 

Fundera på:

  • Vilken/vilka trender har störst påverkan på er förvaltning/bolag/verksamhet de närmaste tre åren? Motivera på vilket sätt.
  • Vad har ni för handlingsutrymme? Hur kan ni på er förvaltning/bolag/verksamhet hantera möjligheterna eller hoten som trenden utgör? 

Fem fokusområden - elva kommunala trender