Kontaktuppgifter:

Johanna Morin, projektledare för trend och omvärld: johanna.morin@karlskrona.se

Projektgrupp:

Mats Hellman, mats.hellman@karlskrona.se

Lina Thorell Nordström, lina.thorellnordstrom@karlskrona.se

Anders Ranstad, anders.ranstad@karlskrona.se

Ann-Sofie Silverskär, ann-sofie.silverskar@karlskrona.se

Sofia Linge, sofia.linge@karlskrona.se