Karlskrona kommuns trend- och omvärldsanalys är ett underlag för verksamhetsutveckling och planering i kommunen som ger inspel till frågan: Hur möter vi möjligheter och utmaningar från vår omvärld på väg mot Vision Karlskrona 2030?

Vartannat år, med start 2020, genomförs en grundlig trend- och omvärldsanalys. Året där emellan revideras trend- och omvärldsanalysen.

Trend- och omvärldsanalysen ska fungera som ett planeringsunderlag som kommunens nämnder och styrelser enkelt ska kunna använda i sin verksamhetsplanering. Analysen presenteras på omvärldsdagen som är startskottet för nästkommande budgetarbete. Karlskrona kommuns trend- och omvärldsanalys 2020 ska fungera som ett underlag inför budgetarbete och verksamhetsplanering 2022. 

Presentation av analysen

I filmen kan du ta del av den presentation som visades på kommunens omvärldsdag. Under cirka 20 minuter kan du se en sammanfattning av analysen presenterad av Johanna Morin som är projektledare för trend- och omvärldsanalysarbete.

Ladda ner analysen

Här kan du ladda ner hela analysen (pdf).

Stöd och hjälp

Projektgruppen för trend- och omvärldsanalysen finns tillgängliga för att hjälpa och stötta dig som använder verktyget. Vi kan svara på frågor om analysens innehåll, moderera workshops och hålla i presentationer om trend- och omvärldsanalysen.

Här hittar du kontaktuppgifter till projektgruppen