Sök pengar från särfonder

Det går att söka pengar ur totalt nio olika fonder. Utdelning sker en gång om året, senast en månad efter sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Ansökan görs via blanketten nedan. Du måste fylla i alla uppgifter på blanketten och din ansökan gäller bara om du skickar den i tid.

Ansöker du från flera fonder måste du fylla i en blankett för varje ansökan. För varje fond gäller att det är den disponibla avkastningen (så mycket pengar fonden har ökat i värde) som delas ut till sökande.

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2018.

Blankett för ansökan om fondmedel ur Karlskrona kommuns särfond

Kontakt

Vid frågor, hör av dig till Pernilla Hovbäck.
E-post: pernilla.hovback@karlskrona.se
Telefon: 0455- 32 13 38

Ingrid Catharina Bergs minne

De pengar som finns tillgängliga att söka ska gå till hjälp åt behövande gifta eller ogifta kvinnor i samband med graviditet.

Peter Carlsson från Fågelmara fond

Pengarna som går att söka delas ut till personer med små ekonomiska omständigheter, eller med hjälpbehov som inte tillgodoses genom allmänna medel. Företräde för efterkommande till person som upprättat ett testamente eller personer som är eller har varit anställda på Fågelmara gård.

Hedvig Maria von Wachenfeldts fond

De pengar som finns att söka delas ut till personer i små ekonomiska omständigheter eller med hjälpbehov som inte tillgodoses genom allmänna medel.

Familjen Westrings donationsfond

De pengar som finns att söka delas ut till behövande sjuka i Karlskrona.

Aug Andréns och Anna Lundbergs samfond

Pengarna som går att söka delas ut som uppmuntran eller bidrag till barn och ungdom som är föremål för åtgärd enligt barnavårdslagen. Företräde för barn och ungdom som omhändertagits för samhällsvård.

Karlskrona socialvårds samfond nr 3

De pengar som går att söka delas ut till personer i små ekonomiska omständigheter, eller med hjälpbehov som inte tillgodoses genom allmänna medel.

Karlskrona kommuns samfond för sjukvård

Pengarna som går att söka ska användas för hjälp åt sjuka personer som är mantalsskrivna i Karlskrona.