Särfonderna är fördelade på två ansökningsperioder. En för särfonder som går att söka på våren och för ansökningsbara särfonder på hösten.

Här hittar du olika stipendier och fonder.

Särfonder våren

Om du uppfyller något av nedanstående kriterier och är folkbokförd i Karlskrona kommun kan du en gång om året söka ekonomiskt bidrag ur två olika fonder.

Just nu går det inte att ansöka ur fonden.

Ansökan sker på våren.
Mer information om ansökningsperiod kommer senare.

Fonder

Ingrid Catharina Bergs minne

Bidraget kan sökas av: 
- behövande gifta eller ogifta kvinnor i samband med havandeskap.

Peter Carlsson från Fågelmara Fond

Bidraget kan sökas av:
- personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter. 

Hedvig Maria von Wachenfeldts fond

Bidraget kan sökas av:
- personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter. 

Fam Westrings donationsfond

Bidraget kan sökas av:
- behövande sjuka i Karlskrona

Aug Andréns o Anna Lundbergs samfond

Bidraget kan sökas av:
- barn och ungdom som är föremål för åtgärd enligt socialtjänstlagen, med företräde för den som omhändertagits för samhällsvård.

Karlskrona socialvårds samfond nr 3

Bidraget kan sökas av:
- personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter. 

Karlskrona kommuns samfond för sjukvård

Bidraget kan sökas av:
-behövande sjuka i Karlskrona

Särfonder hösten

Om du uppfyller något av nedanstående kriterier och är folkbokförd i Karlskrona kommun kan du en gång om året söka ekonomiskt bidrag ur två olika fonder.

Ansökan gör du genom att ladda ner blanketten nedan. Du måste fylla i alla uppgifter på blanketten och din ansökan gäller bara om du skickar in den i tid.

Sista ansökningsdag är den 13 november 2019 

Här hittar du blanketten du ska fylla i för att ansökan om fondmedel ur Karlskrona kommuns särfonder.

Så ansöker du

Fyll i blanketten och skicka den via e-post till socialforvaltningen@karlskrona.se

eller med vanlig post till:

Charlotte Petersson
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona

Fonder

Karlskrona socialvårds samfond nr 1

Bidraget kan sökas av:
- behövande familjer med många barn
- behövande änkor
- ogifta kvinnor med barn
- föräldralösa barn

Karlskrona socialvårds samfond nr 2

Bidraget kan sökas av personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter.