Ansökan gör du genom att ladda ner blanketten nedan. Du måste fylla i alla uppgifter på blanketten och din ansökan gäller bara om du skickar in den i tid.

Ansökningstiden är 1 april-1 maj 2020.

Beviljas du fondmedel sker utbetalning 8 juni 2020.

Blankett för ansökan fondmedel vår.docx

Så ansöker du

Fyll i blanketten och skicka den till:

Charlotte Petersson
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona

eller via e-post till: socialforvaltningen@karlskrona.se

Särfonder våren

Ingrid Catharina Bergs minne

Bidraget kan sökas av:
• Behövande gifta eller ogifta kvinnor i samband med havandeskap.

Peter Carlsson från Fågelmara Fond

Bidraget kan sökas av:
• Personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter. 

Hedvig Maria von Wachenfeldts fond

Bidraget kan sökas av:
• Personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter. 

Fam Westrings donationsfond

Bidraget kan sökas av:
• Behövande sjuka i Karlskrona

Aug Andréns o Anna Lundbergs samfond

Bidraget kan sökas av:
• Barn och ungdom som är föremål för åtgärd enligt socialtjänstlagen, med företräde för den som omhändertagits för samhällsvård.

Karlskrona socialvårds samfond nr 3

Bidraget kan sökas av:
• Personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter. 

Karlskrona kommuns samfond för sjukvård

Bidraget kan sökas av:
• Behövande sjuka i Karlskrona

Särfonder hösten

Just nu går det inte att ansöka ur särfonder hösten.

Ansökan sker på höst. Mer information om ansökningsperiod kommer senare.

Fonder

Karlskrona socialvårds samfond nr 1

Bidraget kan sökas av:
- behövande familjer med många barn
- behövande änkor
- ogifta kvinnor med barn
- föräldralösa barn