Ansökan gör du genom att ladda ner blanketten nedan. Du kan även hämta ansökningsblanketten i kommunens reception på Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona.

Du måste fylla i alla uppgifter på blanketten och din ansökan gäller bara om du skickar den i tid.

Sista ansökningsdag är den 15 november 2018.

Blankett för ansökan om fondmedel ur Karlskrona kommuns särfond, docx

Karlskrona socialvårds samfond nr 1

Bidraget kan sökas av:

  • Behövande familjer med många barn
  • Behövande änkor
  • Ogifta kvinnor med barn
  • Föräldralösa barn

Karlskrona socialvårds samfond nr 2

Bidraget kan sökas av personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter.

Så här ansöker du

Du fyller i blanketten och skickar den med posten till: 

Pernilla Hovbäck
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona

Kontakt

Vid frågor, hör av dig till Pernilla Hovbäck.
E-post: pernilla.hovback@karlskrona.se
Telefon: 0455- 32 13 38