Ansökan gör du genom att ladda ner blanketten nedan. Du måste fylla i alla uppgifter på blanketten och din ansökan gäller bara om du skickar in den i tid.

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2019. 

Blankett för ansökan om fondmedel ur Karlskrona kommuns särfonder, docx

Så ansöker du

Fyll i blanketten och skicka den till:

Jesper Björnson
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona

eller via e-post till: socialforvaltningen@karlskrona.se

Särfonder våren

Om du uppfyller något av nedanstående kriterier och är folkbokförd i Karlskrona kommun kan du en gång om året söka ekonomiskt bidrag ur två olika fonder. 

Ingrid Catharina Bergs minne

Bidraget kan sökas av:
- behövande gifta eller ogifta kvinnor i samband med havandeskap.

Peter Carlsson från Fågelmara Fond

Bidraget kan sökas av:
- personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter. 

Hedvig Maria von Wachenfeldts fond

Bidraget kan sökas av:
- personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter. 

Fam Westrings donationsfond

Bidraget kan sökas av:
-behövande sjuka i Karlskrona

Aug Andréns o Anna Lundbergs samfond

Bidraget kan sökas av:
- barn och ungdom som är föremål för åtgärd enligt socialtjänstlagen, med företräde för den som omhändertagits för samhällsvård.

Karlskrona socialvårds samfond nr 3

Bidraget kan sökas av:
- personer som har det besvärligt ekonomiskt och är i behov av ett stöd som inte kan ges av andra myndigheter. 

Karlskrona kommuns samfond för sjukvård

Bidraget kan sökas av:
-behövande sjuka i Karlskrona